CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NỘI THẤT

Admin 25/ 08/ 2019

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐỒ NỘI THẤT

PHẠM VI ÁP DỤNG

Các sản phẩm đồ gỗ nội thất tại Kenza 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- Đồ gỗ tự nhiên      : 01 năm

- Đồ gỗ công nghiệp: 02 năm.

- Các sản phẩm nội thất được bảo trì trọn đời

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BẢO HÀNH

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

Những khiếu nại của quý khách sẽ được giải quyết nhanh chóng, hợp tình hợp lý trên tinh thần hợp tác của các bên liên quan, đảm bảo tính công bằng, quyền lợi cho khách hàng: Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý đề nghị bảo hành của quý khách trong 5-15 ngày, tính từ thời gian sau ngày báo lỗi.

Viết bình luận của bạn