Tư vấn nội thất

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NỘI THẤT

Admin 25/08/2019

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐỒ NỘI THẤT PHẠM VI ÁP DỤNG Các sản phẩm đồ gỗ nội thất tại Kenza CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH - Đồ gỗ tự nhiên : 01 năm - Đồ gỗ công nghiệp: 02 năm. - Các sản...